Πρόεδρος: Χαχολάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδροι: Σαράκης Θεόδωρος, Καρασταμάτης Δημήτριος, Αραπκιλής Σάββας

Γεν.Γραμματέας: Κοζής Κωνσταντίνος

Αναπληρ. Γραμματέας: Παπαθανασίου Νικόλαος

Ταμίας: Δήμας Παναγιώτης

Αναπληρ. Ταμίας: Καραγιάννης Γεώργιο

Γενικός Αρχηγός: Βρετζάκης Ελευθέριος

Έφορος Υλικού: Ρεντζούλη Ειρήνη

Μέλη: Βουρδέρης Παναγιώτης, Περικλέους Ηλίας

Υπεύθυνοι ΕΠΣΑΝΑ: Βρετζάκης Ελευθέριος, Παπαθανασίου Νικόλαος

Επιτροπή Ακαδημιών: Κοζής Κωνσταντίνος, Παπαθανασίου Νικόλαος, Βρετζάκης Ελευθέριος, Σαράκης Θεόδωρος

Επιτροπή Χορηγιών και Διαφημίσεων: Καρασταμάτης Δημήτριος, Σαράκης Θεόδωρος