Πρόεδρος: Διαγγελάκης Μάριος

Αντιπρόεδρος: Σολδάτος Ευάγγελος

Γεν.Γραμματέας: Κοζής Κωνσταντίνος

Αναπληρ. Γραμματέας: Παπαθανασίου Νικόλαος

Ταμίας: Δερουγγέρης Πέτρος

Αναπληρ. Ταμίας: Μισοκοίλης Κωνσταντίνος

Γενικός Αρχηγός Α’ : Βρετζάκης Ελευθέριος

Γενικός Αρχηγός Β’ : Καραμάντουλας Κωνσταντίνος

Μέλη: Συνοδινός Κωνσταντίνος, Ζακίνη Ευαγγελία, Πηλού Μαρία

Επιτροπή ανδρικής ομάδας: Διαγγελάκης Μάριος, Σολδάτος Ευάγγελος, Βρετζάκης Ελευθέριος, Δερουγγέρης Πέτρος

Επιτροπή Ακαδημιών: Κοζής Κωνσταντίνος, Παπαθανασίου Νικόλαος, Μισοκοίλης Κωνσταντίνος, Συνοδινός Κωνσταντίνος

Επιτροπή Μελών: Συνοδινός Κωνσταντίνος, Ζακίνη Ευαγγελία, Πηλού Μαρία